Sjukfrånvaron bland privatanställda tjänstemän

Presentation 1
Kristin Farrants, Biträdande lektor, Karolinska Institutet

Presentation 2
Fredrik Palm, produkt- och analyschef Alecta

Panel:
Martin Linder, ordf PTK/Unionen
Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen
Maria Malmer Stenergard (M), ordf socialförsäkringsutskottet 
Rikard Larsson (S), vice ordf socialförsäkringsutskottet
Michael Boman, tf områdeschef Försäkringskassan

Moderator: Staffan Ström, pensionsekonom Alecta