Pandemin, pengarna och framtiden för kollektivavtalen.

Session 1 - Pandemin och kollektivavtalen
Deltagare:
- Annika Öhman, Alecta, Produktspecialist
- Michel Nordmark, Chef partskontakter och försäkringsvillkor, Afa Försäkring
- Ulrika Stensgård, Försäkringsexpert, PTK
- Renée Andersson, Utredare och försäkringsexpert, LO
- Catharina Bäck, Försäkringsexpert, Svenskt Näringsliv