Fossilfria svenska pensionsportföljer innebär inte en fossilfri värld

Ladda ner rapporten här: https://www.stockholmsustainablefinance.com/achieveing-net-zero-in-high-emitting-sectors

Talare:
Katja Bergqvist, vd Nordea Life & Pension
Eric Usher, Head of UNEP FI (FNs finansiella miljöprogram)
Aaron Maltais, rapportförfattare, Program Director Stockholm Sustainable Finance Centre, Senior Researcher SEI, Docent
Michael Kjeller, vice vd Folksamgruppen och kapitalförvaltningschef, Folksam
Magnus Billing, vd Alecta

Panel:
Viveka Hirdman Ryrberg, Kommunikations- och hållbarhetsdirektör, Investor
Ann Carlsson, VD Apoteket
Thomas Hörnfeldt, VP Sustainability & Public Affairs, SSAB
Tomas Flodén, kapitalförvaltningschef AMF

Johan Kuylenstierna, moderator och ordförande klimatpolitiska rådet